جمع آوری اطلاعات صفحه ی 64

توان مصرفی بیشتر وسیله های برقی بر حسب وات روی بدنه ی آنها نوشته شده است.در باره ی میزان مصرف انرژی توسط این گونه دستگاه ها اطلاعات جمع آوری کنید و در کلاس ارایه نمایید.سعی کنید برای پرسش های زیر توضیحاتی بیابید:

- آیا همه ی وسایل برقی مشابه,مثلا همه ی یخچال ها مصرف برق مشابهی دارند؟

خیر,زیرا توان و سرعت انرژی آنها با هم تفاوت دارد.

- به نظر شما,هنگام خرید وسیله های برقی به چه نکاتی باید توجه کرد؟چرا؟

بر چسب انرژی که در پشت وسایل برقی است در واقع به میزان مصرف انرژی باید توجه داشت زیرا در وسایل برقی هر چه میزان مصرف انرژی الکتریکی کمتر با توان یکسان باشد بازده آن دستگاه بیشتر است.

- بر چسب انرژی که بر روی بعضی از وسایل برقی چسبانده شده است چه مفهومی دارد؟

به معنی بهینه سازی مصرف انرژی در آن دستگاه است و میزان مصرف انرژی را توضیح می دهد.


برچسب‌ها: علوم سوم راهنمایی
+ تاريخ شنبه ۴ آذر۱۳۹۱ساعت 15:1 نويسنده shakila |


جمع آوری اطلاعات 36

امروزه پدیدآوردن گاوهای شیری مرغوب،مرغ های گوشتی،ذرت وگندم دارای پروتئین بیشتر.ده هانمونه ی دیگررانتیجیه ی انتخاب مصنوعی می دانند.

دراین مورداطلاعاتی جمع آوری کنیدوگزارش دهید.

جواب

دانشمندان باآزمایش وتحقیقات ژن های مفیدجانوران راشناسایی وآن هارا تقویت می کنندواصلاح نسل ( اصلاح نژاد) صورت می گیرد.

شناسایی ژن های مفید       +    تقویت    +     اصلاح نسل


برچسب‌ها: علوم سوم راهنمایی
+ تاريخ دوشنبه ۱ آبان۱۳۹۱ساعت 18:28 نويسنده shakila |


اطلاعات جمع آوری کنیدصفحه 32

دانشمندان معتقدند که حیات ابتدا دردریا آغازشد و از آن جا به خشکی نیز انتقال یافت .امروزه هم هنوزبیش تر از90 درصد جانوران ساکن دریا هستند.درمورد مطالعاتی که دراین زمینه انجام شده ، اطلاعاتی راتهیه کنیدوبه کلاس گزارش دهید.

جواب

وسعت زیستگاه های آبی وموادغذایی آن هابیشتراست و عوامل انقراض درخشکی مانند:

(یخبندان ، طوفان ، زلزله ، سرماو کمبودغذاو.....)وجوددارد که دردریاکمتراست.


برچسب‌ها: علوم سوم راهنمایی
+ تاريخ شنبه ۲۹ مهر۱۳۹۱ساعت 19:10 نويسنده shakila |